Directeur Landgoed Huis Sevenaer

Vanaf 1 januari 2019 bekleed ik de functie van directeur en (enig) statutair bestuurder van de besloten vennootschap Landgoed Huys Sevenaer. Ik ben eindverantwoordelijk voor de organisatie en het operationeel leiding geven aan de exploitatie B.V. Landgoed Huys Sevenaer.  Waaronder het geëxploiteerde landbouwbedrijf in de vorm van een kasteelboerderij. Medewerkers, vrijwilligers, toebehorende onroerende zaken, alsmede de externe contacten.

contact