In opdracht van het bestuur van de Stichting Woonbelangen Riverparc het formatie proces van kandidaten voor het interim bestuur positief afgerond. De voordracht is aangenomen.

Het bestuur had aangekondigd voltallig af te treden. De reden daarvoor was dat ze geen mogelijkheden meer zagen om de problematiek op het woonpark te slechten. Een redelijk gesprek tussen deelnemers en bestuur was niet meer mogelijk.