Besturen is leuk en het motiveert mij

Ik stel daarom met veel plezier mijn jarenlange bestuurservaring in dienst van P7vanNorel, en daar kan jij gebruik van maken. Strategisch besturen in verbinding met de ander: daar word ik blij van. Komt er in jouw organisatie onverwacht een bestuursfunctie vacant, door bijvoorbeeld vertrek of ziekte van een lid, en zoek je een tijdelijk vervanger? Ik vul de leeggevallen plek graag voor een bepaalde periode op. Neem gerust contact op om te verkennen of ik voor jouw organisatie van toegevoegde waarde kan zijn.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Ik hecht er waarde aan dat ik vanuit P7vanNorel bijdraag aan de maatschappij. Dat doe ik door mij belangeloos in te zetten voor het algemeen belang. Deze activiteiten zijn gericht op mijn (bestuurlijke) interesse gebieden; duurzaamheid, politiek, toerisme en economie. Ze hebben betrekking op mijn drie kernkwaliteiten als ambassadeur, netwerker en verbinder.

  • Voorzitter van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Liemers (SBBL).
  • Voorzitter van het Seniorennetwerk Gelderland van de VVD.
  • Lid van de sociëteiten commissie van Lindus.
  • Lid Raad van Advies van RBT-KAN