Verbinding in ontwikkeling door participatie is hot!

Het inzetten van participatie wordt steeds belangrijker. In de nieuwe omgevingswet worden zelfs regels opgenomen om participatie te waarborgen. Steeds vaker worden belangen en meningen van verschillende partijen vroegtijdig betrokken. Dat juich ik van harte toe! Voorop staat het borgen van een goed participatie proces. Een proces waar iedereen ziet wat er met hun inbreng gebeurt. Een resultaat waarbij de energie die eenieder erin heeft gestoken zinvol is geweest. Ik ben graag de verbindende schakel tussen zowel private en publieke partijen, tussen maatschappelijke organisaties, ondernemers met betrekking tot de nieuwe omgevingswet.

  • Voorkom dat het bij mooie woorden blijft
  • Streef naar optimale overheidsparticipatie
  • Bied ruimte voor maatwerk
  • Geef bewoners het gevoel dat ze gehoord worden
  • Een participatie proces dat echt anders kan
  • Leg uit wat kan, maar ook wat niet kan

Als onafhankelijke partij kan ik ook jouw participatieproces succesvol begeleiden. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van mijn intuïtie en pure mensgerichte benadering. Het maken van verbinding tussen de verschillende partijen vormt daarbij de basis. De gebiedskennis van inwoners en ondernemers stel ik centraal en ik zorg dat deze productief gemaakt wordt in het proces. Ik motiveer de deelnemers om actief mee te blijven doen en stimuleer dat deelnemers eigenaarschap voelen.

Luister met de intentie om te begrijpen

Het betrekken van alle partijen bij een proces is voor mij niet nieuw. Besturen op basis van gelijkwaardigheid, hoor en wederhoor en in verbinding met de ander zijn typerend voor mijn stijl. Zowel in de jaren van mijn wethouderschap als nu binnen de diensten van P7vanNorel. In diverse projecten werkte ik succesvol met Burgerberaad groepen. Ook deze kennis is van meerwaarde in het begeleiden van jouw participatie proces.

Denk jij ook in kansen? Neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Een bevredigend participatieproces tot een succes maken