Bedreven en gedreven in het maken van verbinding

De maatschappij vraagt om een overheid die levert. De overheid vraagt om een maatschappij die initiatieven neemt. Om succesvol jouw project tot resultaat te brengen, gaat het vooral om het samenspel van alle partners binnen het netwerk. Dat vraagt om mondige organisaties en ondernemers. Dat vraagt om een mee veranderende overheid.

  • Ben jij op zoek naar het verbinden van jouw initiatief?
  • Heb jij een idee of initiatief dat je verder wilt brengen?
  • Wil jij ook meer creativiteit, interactie en lef inzetten om resultaat te behalen?
  • Wil jij je voorbereiden op de organisatie van je zakenpartners?
  • Zou jij meer kennis willen hebben hoe je met je partners binnen het project om kunt gaan?

Als je een initiatief hebt, dan ga je er voor én wil je resultaat zien. Dat is ook mijn drive. Lange tijd heb ik met vele partners binnen een groot aantal projecten samengewerkt. Dat heb ik met creativiteit, interactie maar vooral met veel lef gedaan. Integrale (lastige) projecten met name op het gebied van ruimtelijke ordening, (vrijetijds)economie, burger initiatieven en het openbaar besturen in zijn algemeenheid. Met die kennis en ervaring kan ik ook jouw project verder brengen.

Het resultaat van sociale innovatie is succes

Van buiten naar binnen kijken en met gevoel voor ieders mening afspraken maken. Slim denken en handelen. Vertrouwen overbrengen op anderen. Er in blijven geloven, communiceren en ervoor blijven gaan! Spreekt mijn manier van werken jou aan en wil jij ook geïnspireerd worden met mijn aanpak en advies? Wacht dan niet langer en neem vrijblijvend contact met mij op.

Adviseren is inspireren en motiveren, 

een gedragen en succesvol advies

Voor voorbeelden kan ik je van harte verwijzen naar de referenties en projecten hier op mijn site.