Als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie heb ik samen met commissieleden selectiegesprekken gevoerd. Opdracht was advies uitbrengen voor de volgorde van kandidaten voor de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het advies is uitgebracht aan het bestuur van de VVD Arnhem die het conform heeft overgenomen. De leden hebben vervolgens positief besloten over de voorgestelde kandidaten en hun plek op de kieslijst.