Adviseur externe profilering en relatiebeheer.

Het landgoed maakt een ontwikkeling door. Heeft in mei 2018 een businessplan vastgesteld waarin de toekomstvisie nader is uitgewerkt. Deze is gebaseerd op drie pijlers; Behoud kasteelboerderij, het zijn van een ecologische inspirator en sociaal verbinder. Ik ondersteun, adviseer en geef inhoud aan vele initiatieven gericht op uitvoering van de drie pijlers.

contact