Planontwikkeling Fashion Outlet Centre

Uitwerkingsplan gemaakt en onherroepelijk vastgesteld tbv realisatie Fashion Outlet Zevenaar. Zowel toeristisch als economisch een kans voor de regio. Als project wethouder het project vanaf de idee-fase vorm en inhoud gegeven en positief uitgedragen. In een interactief traject de voorwaarden afgestemd met raad, regio, ondernemers en geïnteresseerden. Ondanks vele bezwaren heeft de Raad van State zich positief uitgesproken in deze “lastige zaak”.